[22.05.2017] Конкурс за длъжност „главен експерт” в отдел „Информационно обслужване и комуникация" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[22.05.2017] Конкурс за длъжност „старши юрисконсулт” в отдел „Управление на човешките ресурси и административноправни дейности" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[22.05.2017] Конкурс за 3 длъжности „финансов инспектор” в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“  - във Втори отдел (с място на работа Изнесено работно място (ИРМ) – гр. Габрово),  в Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр. Варна) и в Четвърти отдел (с място на работа ИРМ – гр. Монтана) и за 3 длъжности „финансов инспектор” в дирекция  „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“  - във Втори отдел (с място на работа ИРМ – гр. Плевен) и в Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр. Бургас и ИРМ – гр. Шумен)

 

[12.05.2017]   Задание за избор на изпълнител за услуга с предмет: „Почистване на апартаменти и бунгала в държавен имот, представляващ почивна база на АДФИ в курортен комплекс Албена“

 

[10.05.2017] Конкурс за длъжност „старши финансов инспектор“ в ИРМ - гр. Разград в дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“ при АДФИ

 

[03.05.2017] Конкурс за длъжност „старши експерт” в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[02.05.2017] Oбявление за търг за отдаване под наем на магазин в сградата на АДФИ в гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 28

 

[18.05.2017] Заповед за определяне на лицето, спечелило търга за отдаване под наем на магазин в УЦ на АДФИ

[04.04.2017] Oбявление за търг за отдаване под наем на магазин в УЦ на АДФИ

 

[15.05.2017] Със заповед ФК-09-79 / 15.05.2017 г. на директора на АДФИ е прекратено повторното провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на обект за обществено хранене (ресторант) в УЦ на АДФИ

[11.05.2017] Oбявление за повторно провеждане на търг за отдаване под наем на част от обект за обществено хранене (ресторант) в УЦ на АДФИ

[30.03.2017] Oбявление за търг за отдаване под наем на част от обект за обществено хранене (ресторант) в УЦ на АДФИ