[30.06.2017] Конкурс за 2 длъжности „старши финансов инспектор” в Четвърти отдел (Изнесено работно място – София – област, с място на работа гр. София) на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при АДФИ

 

[22.06.2017] Конкурс за длъжност „старши юрисконсулт” в отдел „Управление на човешките ресурси и административноправни дейности" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[21.06.2017] Конкурс за длъжност „главен експерт” в отдел „Информационно обслужване и комуникация" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[19.06.2017] Конкурс за длъжност „младши експерт” в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[06.06.2017] Задание за избор на изпълнител за ремонтни дейности с предмет: „Текущ ремонт на входна козирка пред административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22“

 

[12.05.2017]   Задание за избор на изпълнител за услуга с предмет: „Почистване на апартаменти и бунгала в държавен имот, представляващ почивна база на АДФИ в курортен комплекс Албена“