[17.08.2018] Конкурс за една вакантна длъжност  „юрисконсулт” във Втори отдел на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ 

 

[25.06.2018] Конкурс за три вакантни длъжности „старши финансов инспектор” в дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ – една в Първи отдел (с място на работа гр. София), една в Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр. Разград) и една в Четвърти отдел (ИРМ – София – област, с място на работа гр. София) и за три вакантни длъжности „старши финансов инспектор” в дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръки“ – две вакантни длъжности в Първи отдел (една с място на работа гр. София и една с място на работа ИРМ - гр. Благоевград) и една вакантна длъжност във Втори отдел (с място на работа ИРМ – гр. Смолян).

 

 

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.

 

Списък на движими вещи, частна държавна собственост (метални каси) с отпаднала необходимост за дейността на Агенция за държавна финансова инспекция

    Към списъка