АДФИ обявява задание за избор на нерециклирана копирна хартия 

Задание за избор на доставчик на нерециклирана копирна хартия за нуждите на АДФИ за времето от 01.02.2019 г. до 31.01.2020 г.

АДФИ обявява задание за избор на доставчик на канцеларски материали

Документация за участие, техническа спецификация и изисквания към потенциалните изпълнители за избор на доставчик на канцеларски материали за нуждите на АДФИ за времето от 01.02.2019 г. до 31.01.2020 г.

АДФИ обявява конкурс за „началник на отдел” 

както следва: една вакантна длъжност „началник на отдел” на отдел "Управление на човешките ресурси и административноправни дейности" /УЧРАПД/ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ /ФСДУЧРИОК/ при Агенцията за държавна финансова инспекция.

  

АДФИ обявява конкурс за „главен експерт” 

както следва: една вакантна длъжност „главен експерт” в отдел "Информационно обслужване и комуникация" /ИОК/ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ /ФСДУЧРИОК/ при Агенцията за държавна финансова инспекция.

 

 

  

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.