[24.01.2017] Конкурс за 3 длъжности „финансов инспектор” в Първи отдел (с място на работа гр. София ) на дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“ и за длъжност „финансов инспектор” в отдел "Анализ на инспекционната дейност" в дирекция "Анализ и отчет на инспекционната дейност"