* АДФИ е правоприемник на АДВФК на основание §4 ал.1 от ПЗР на ЗДФИ