АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СКЛЮЧИХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

19 Май 2017

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Агенцията по обществени поръчки (АОП) ще предприемат действия и мерки, насочени към засилване обмена на информация и разширяване на взаимодействието помежду си, с цел насърчаване на добрите практики и законосъобразността при възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки. Това стана ясно от подписаното днес Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки от директора на АДФИ Георги Начев и от изпълнителния директор на АОП Миглена Павлова.

Определени са типовете справки и доклади, както и сроковете, които двете агенции ще спазват при обмена на информация помежду си за подобряване координацията, както във връзка с контролната им дейност по Закона за обществените поръчки, така и по отношение на осъществявания от Европейската комисия мониторинг на обществените поръчки в Република България. В Споразумението е заложено и предприемането на съвместни действия за оценяване на рисковите фактори и за преодоляване на констатирани характерни нарушения в областта на обществените поръчки, организиране и участие в семинари, работни срещи и други мероприятия от взаимен интерес в областта на обществените поръчки, с цел повишаване на професионалната  квалификация на експертите от двете институции.

Целия текст на Споразумението можете да видите тук.