19 юни е обявен за професионален празник на финансовия инспектор

14 Юни 2017

     С решение на правителството 19 юни е обявен за професионален празник на финансовия инспектор.

     На 19.06.1901 г. с Указ № 114 на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите. Финансово-икономическият контрол възниква в страната ни през 1879 г., заедно със създаването на Министерството на финансите, като обособен специален апарат от контролиращи органи със задача проверка на дейността на държавните предприятия. Първият Закон за инспекцията поставя основите на професията финансов инспектор и на принципите при нейното упражняване, които са действащи и досега, но продължават да се доразвиват и надграждат.

     Работата на финансовия инспектор изисква висок професионализъм, качество,  спазване на срокове и постигане на резултатност при възложените контролни и санкционни правомощия, което трябва да бъде отчетено с уважение за усилията и ефективността на финансовите инспектори и на всички експерти, работещи в сферата на държавния финансов контрол.

     С това решение правителството не само официализира професионалния празник на финансовия инспектор, но и показва пред обществеността, че финансовият контрол, осъществяван от държавата, е съществен елемент на системата на държавно управление.