ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ДОКУМЕНТИ

АРХИВ

 

№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
101285-2017-000130-ОП-01 / 10.01.2017 г. Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“Активна2017-01-10
201285-2016-000130-ОП-02 / 24.03.2016 г. Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и при регулирани цени за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция, за срок от 1 година"Възложена2016-03-24
3 904998630-ОП-1 / 29.01.2016 г.Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г." Възложена2016-01-29
49041962 30-ОП-3 / 20.05.2015 г. „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в гр. София" Изпълнена2015-05-20
501285-2015-000130-ОП-02 / 11.02.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Агенция за държавна финансова инспекция" Изпълнена2015-02-11
601285-2014-0003 30-ОП-05 / 01.12.2014 г.Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 1 години" Прекратена2014-12-05
701285-2014-00230-ОП-06 / 01.12.2014 г.Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години" Възложена2014-12-04
8 01285-2014-000130-ОП-04 / 17.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Агенция за държавна финансова инспекция" Прекратена2014-11-17
8 резултата

Търсене