Докладите от проверките по Закона за енергетиката са публикувани при съблюдаване на предприетите от проверяваните дружества мерки за опазване на информация, защитена със закон.