Невалидни служебни карти

  • Служебна карта № 160 на държавен финансов инспектор Красимира Тодорова от дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ е изгубена или открадната и се обявява за невалидна.