Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (обн. ДВ, бр. 11 от 6 февруари 2024 г., в сила от 10 февруари 2024 г.) е предвидено АДФИ да публикува на своята интернет страница докладите за резултатите от финансовите инспекции и мотивираните писмени заключения в 14-дневен срок от изготвяне на заключенията без да се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация защитена по силата на закон. При настъпила промяна след приключването на финансовата инспекция, включително свързана с административнонаказателно и/или начетно производство, информацията ще се актуализира на интернет страницата на агенцията в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства.

< >

 

Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД5-СЗ-5.pdfСпециализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загорачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД3-ПЛ-2-[1].pdfПрофесионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежачл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД1-СФ-11.pdfУниверситетска специализирана болница за активно лечение по онкология "Проф. Иван Черноземски"чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД4-БЛ-5.pdfОбщина Разлогчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД1-СФ-10.pdfДържавна агенция за бежанците при Министерски съветчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД5-ХС-5.pdfОбщина Любимецчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД5-ХС-4-[1].pdfМногопрофилна болница за активно лечение - Хасково АДчл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ29.04.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-3-[1].pdfОбщина Ловеч (актуализиран на 17.5.2024, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ29.04.2024 г.
ДИД5-ХС-3.pdfМногопрофилна болница за активно лечение-Свиленград ЕООД, гр. Свиленградчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ26.04.2024 г.
ДИД3-ВД-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Свeта Петка" АД, гр. Видинчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ24.04.2024 г.
ДИД7-СС-4.pdfОбщина Силистрачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ24.04.2024 г.
ДИД4-ПЗ-5.pdfОбщина Велинградчл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗДФИ24.04.2024 г.
ДИД4-СО-3.pdfОбщина Ботевградчл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД3-ПЛ-4.pdfОбластна дирекция по безопасност на храните - Плевенчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД4-СМ-4.pdfОбщина Златоградчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД7-ВН-4.pdfВодоснабдяване и канализация - Варна ООДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД7-РС-5.pdfВодоснабдяване и канализация ООД, гр. Русечл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД7-ШН-4.pdfОбщина Велики Преславчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД4-СМ-3.pdfОбщина Неделино - гр. Неделиночл. 5, ал. 2 от ЗДФИ11.04.2024 г.
ДИД4-СО-2.pdfОбщина Долна Банячл. 5, ал. 1 т. 1 от ЗДФИ15.04.2024 г.
ДИД6-ЯМ-3.pdfОУ "П. Р. Славейков", гр. Ямболчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ15.04.2024 г.
ДИД4-СМ-5-[1].pdfОбщина Девинчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД5-ПД-4.pdfПловдивски университет "Паисий Хилендарски"чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД7-ВН-3.pdfМедицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов", гр. Варначл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД7-ДЧ-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение АД - гр. Добриччл.5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД6-ЯМ-4.pdfОсновно училище "Любен Каравелов", гр. Ямболчл.5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД5-ПД-6.pdfУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Пловдив" АДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД4-БЛ-6.pdfОбщина Петриччл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД3-ПЛ-5-[1].pdfОбщина Пордимчл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД5-ПД-10.pdfВодоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Пловдивчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД2-СФ-7.pdfМинистерство на околната среда и водитечл. 5, ал. 2 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД4-БЛ-7 .pdfОбщина Сатовчачл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД5-ГБ-3.pdfПрофесионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади", гр. Габровочл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-3-[1].pdfОбщина Ловеч (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД2-СФ-9.pdfТехнически университет, гр. Софиячл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД2-СФ-10-[3].pdfИнститут по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при БАНчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД7-ВН-6.pdfОбщина Провадиячл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД6-КЖ-2-[1].pdfОбщина Кирковочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД3-ПЛ-7-[1].pdfМедицински университет - гр. Плевенчл.5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД7-ДЧ-5.pdf"Център за психично здраве д-р П. Станчев-Добрич" ЕООДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД6-БС-7.pdfДраматичен театър "Адриана Будевска", гр. Бургасчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД1-СФ-9.pdfДирекция "Управление на собствеността и социалните дейности" при МВРчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД5-ПД-5-[3].pdfОбщина Пловдивчл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ21.05.2024 г.
ДИД6-ЯМ-5-[2].pdfОбщина Ямболчл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ21.05.2024 г.
ДИД6-ВТ-3-[5].pdfОбщина Велико Търновочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.05.2024 г.
ДИД4-СО-5.pdfПрофесионална гимназия „Велизар Пеев", гр. Свогечл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД7-ДЧ-3Община Каварначл. 5, ал. 2 от ЗДФИ07.05.2024 г.
ДИД7-РЗ-4.pdfПрофесионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперихчл. 5, ал. 1, т.1 от ЗДФИ07.05.2024 г.
ДИД1-СФ-8.pdfУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАДчл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ08.05.2024 г.
ДИД3-МН-8.pdfПрофесионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков", с. Георги Дамяновочл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ08.05.2024 г.
ДИД5-ПД-7-[1].pdfОбщина Лъкичл. 5, ал. 2 от ЗДФИ08.05.2024 г.
ДИД3-ВД-3.pdfОбщина Белоградчикчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД7-ШН-6.pdfОбщина Върбицачл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД4-ПЗ-3.pdfОбщина Пазарджикчл. 5, ал. 1, т.1 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД7-РЗ-3.pdfОбщина Разградчл.5, ал. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД6-СЛ-2.pdfОбщина Котелчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ13.05.2024 г.
ДИД2-СФ-6-[2].pdfМинистерство на туризмачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД6-КЖ-3.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджаличл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД6-БС-5.pdfОбщина Карнобатчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД5-СЗ-6.pdfВодоснабдяване и канализация ЕООД , гр. Стара Загорачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД7-СС-5.pdfОбластна дирекция "Земеделие", гр. Силистрачл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД4-СМ-6.pdfОбщина Смолянчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД5-ПД-8.pdfОбщина Първомайчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД6-ХС-6.pdf"Водоснабдяване и канализация" ЕООДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.