За трети път АДФИ стана домакин на инициативата Мениджър за един ден

08 Ноември 2019

За трета година Агенцията за държавна финансова инспекция се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България за насърчаване на младите хора „Мениджър за един ден“.

В рамките на деня Нелина Дончева от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград и Донна Недева, студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се запознаха с ръководството, структурата, дейността и спецификата на работата на АДФИ.

Донна и Нелина се потопиха изцяло в работата и отговорностите на директорите на дирекция „Правна“ и на дирекция „Инспекционна дейност“. Работният им ден беше изпълнен със срещи и реални казуси от работата на специализираната администрация на агенцията. Имаха възможност да се запознаят с екипите на двете дирекции, да демонстрират своите умения и да обсъдят своите идеи и впечатления от работата на агенцията.
Двете споделиха, че този ден ще има определяща роля за бъдещото им професионално развитие и ще им помогне при вземането на важни решения.
За трета година АДФИ подкрепя младите хора по пътя на кариерното им ориентиране.