АДФИ стана част от проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

06 Ноември 2018

На 06.11.2018 г. екип от експерти на Агенция за държавна финансова инспекция взе участие в среща с представители на Министерски съвет и на Министерство на финансите. Поводът е стартът на пилотните анализи на хоризонтална политика на „Контролна среда в публичния сектор“, който се провежда в рамките на проекта „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“.

Проектът се изпълнява от администрацията на Министерски съвет и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По проекта ще бъдат актуализирани Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация и Наръчникът за нейното прилагане. Акцент ще бъде поставен върху провеждане на пилотни функционални анализи на 5 хоризонтални и секторни политики, включващи и „Контролна среда в публичния сектор“.