Експерти на АДФИ се срещнаха с представители на Сметната палата на Република Македония

10 Декември 2018

На 6.12.2018 г. АДФИ посрещна делегация от Сметната палата на Република Македония. Посещението беше организирано от Сметната палата на Република България в рамките на тунинг проект: “По-нататъшно развитие на административния капацитет и ефективност на одитната дейност на Върховната одитна институция на Република Македония”.

Сметната палата на Република Македония е бенефициент по проекта, а Сметната палата на Република България е изпълнител като водещ партньор със Сметната палата на Република Хърватия.

По време на срещата бяха представени структурата, работата и основните приоритети на АДФИ.  Бяха дискутирани теми, свързани с дейността на агенцията и защитата на публичните финансови интереси.