АДФИ приключи проект по ОП „Добро управление“

03 Юни 2019

                                    

Агенцията за държавна финансова инспекция успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Добро управление“ – „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В проекта се включиха 137 експерта от специализираната администрация на АДФИ, които преминаха през обучение, насочено към установяване и превенция на специфични рискове от злоупотреби, нарушения и измами. Във фокуса на темите и дискусиите попаднаха въпроси, свързани с използването на публични средства и реализирането на инфраструктурни проекти, рисковете за злоупотребите при инфраструктурните проекти, инструментите за оценка на рискови фирми и организации извършващи закононарушения, в т.ч. злоупотреби и/или измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Бяха представени и добри практики в разследвания на измами с публични средства при Европейско финансиране и се предложиха модели за идентифициране на закононарушения, в т.ч. злоупотреби и измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение.

Проектът, който стартира миналата година, има за цел постигане на  висок професионализъм, повишаване на квалификацията и оптимизиране на административната ефективност на АДФИ.