ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 124 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

09 Юли 2021

През второто тримесечие на 2021 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 124 финансови инспекции, което е с 21 % повече спрямо предходния отчетен период.

От април до юни са проверени 527 обществени поръчки, на обща стойност 499 894 704 лв. Инспектирани са 1639 договора, на стойност 716 529 768 лв.

Финансовите инспектори са констатирали 99 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки, които са на обща стойност 29 800 777 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 497 631 лв., от които по време на финансовите инспекции са възстановени 147 817 лв.

През отчетния период са съставени 377 акта за установяване на административни нарушения, което е с 31 % повече спрямо предходното тримесечие, и са идентифицирани 7 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: линк