АДФИ с награда „Партньор на Сметната палата за 2021 г.“

АДФИ с награда „Партньор на Сметната палата за 2021 г.“

21 Декември 2021

Председателят на Сметната палата (СП) г-н Цветан Цветков връчи награда „Партньор на Сметната палата за 2021 г.“ на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) г-н Стефан Белчев. Отличието е за ефективно сътрудничество между двете институции при осъществяването на вътрешния контрол в областта на обществените поръчки. Наградата е оценка и за изградената добра практика през последните месеци за оперативен обмен на информация и обсъждания между екипи на върховната одитна институция и на АДФИ по възникнали въпроси, свързани с текущи и бъдещи проверки, както и поддържана база от данни за тях. През този период започнаха заседанията на Експертния съвет по ЗОП към министъра на финансите, бяха осъществени конструктивни дискусии в рамките на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор към министъра на финансите и се очертаха бъдещи теми за съвместна работа между двете институции и техни партньори.

„Партньор на Сметната палата за 2021 г.“ е част от ежегодните награди по случай професионалния празник на върховната одитна институция, които се връчват за принос в развитието и популяризирането на дейността на СП. За първа година АДФИ е удостоена с отличието.