Преглед на поръчка №1


№ в РОП / ПОП01285-2016-0001
Идент. номер на АДФИ30-ОП-02 / 24.03.2016 г.
ПредметПроцедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и при регулирани цени за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция, за срок от 1 година"
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезПроцедура на договаряне без обявление
Дата на публикуване24.03.2016
Дoкументи

Търсене