Преглед на поръчка №12


№ в РОП / ПОП01285-2017-0001
Идент. номер на АДФИ30-ОП-01 / 10.01.2017 г.
ПредметОбществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезПроцедура на договаряне без предварително обявление
Дата на публикуване10.01.2017
Дoкументи

Търсене