Преглед на поръчка №13


№ в РОП / ПОП9065752
Идент. номер на АДФИ30-ОП-2 / 29.06.2017 г.
ПредметОбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на АДФИ“
СтатусПрекратена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
Дата на публикуване29.06.2017
Дoкументи

Търсене