Преглед на поръчка №14


№ в РОП / ПОП9067023
Идент. номер на АДФИ30-ОП-3/07.08.2017 г.
Предмет„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаСтроителство
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
Дата на публикуване07.08.2017
Дoкументи

Търсене