Преглед на поръчка №15


№ в РОП / ПОП9075558
Идент. номер на АДФИ30-ОП-1/02.05.2018 г.
ПредметРемонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаСтроителство
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
Дата на публикуване02.05.2018
Дoкументи

Търсене