Преглед на поръчка №19


№ в РОП / ПОП9079266
Идент. номер на АДФИ30-ОП-5/03.08.2018г.
ПредметРемонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2
СтатусПрекратена
Вид на поръчкатаСтроителство
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
Дата на публикуване03.08.2018
Дoкументи

Търсене