Преглед на поръчка №3


№ в РОП / ПОП01285-2014-0003
Идент. номер на АДФИ30-ОП-05 / 01.12.2014 г.
ПредметПроцедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 1 години"
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезПроцедура на договаряне без обявление
Дата на публикуване05.12.2014
Дoкументи

Търсене