Преглед на поръчка №37


№ в РОП / ПОП00210-2017-0013
Идент. номер на АДФИ30-ОП-6/27.11.2020 г.
Предмет„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“ по Рамково споразумение № СПОР – 7/15.03.2018 г. на ЦОП
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Дата на публикуване27.11.2020
Дoкументи

Търсене