Преглед на поръчка №4


№ в РОП / ПОП01285-2014-002
Идент. номер на АДФИ30-ОП-06 / 01.12.2014 г.
ПредметПроцедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години"
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезПроцедура на договаряне без обявление
Дата на публикуване04.12.2014
Дoкументи

Търсене