Мирослава Георгиева Карангова  - главен финансов инспектор, неподадена ежегодна декларация за 2018 г. в срок до 15.05.2019 г.

Христо Христов Хубавенски – главен финансов инспектор в Първи отдел на дирекция „Инспекционна дейност“, неподадена ежегодна декларация за 2021 г. в срок до 16.05.2022 г.