ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.4 
(Дата на подаване)
Айлин Бирол Неджибова главен финансов инспектор   46/17.05.2018 г.    
Албена Николаева Павлова финансов инспектор   92/ 05.06.2018 г.    
Александър Костов Ангелов главен юрисконсулт   41/ 17.05.2018 г.    
Александър Стоянов Димитров главен юрисконсулт   39/ 17.05.2018 г.    
Анелия Иванова Йорданова директор на дирекция   20/ 14.05.2018 г.    
Анна Александрова Божкова старши финансов инспектор   13/ 14.05.2018 г.    
Анна Георгиева Георгиева-Гърмидолова началник на отдел   135/ 07.06.2018 г.    
Анна Николаева Поповска главен финансов инспектор   155/ 08.06.2018 г.    
Антоанета Иванова Първанова директор на дирекция   118/ 06.06.2018 г.    118/ 06.06.2018 г.
Антон Асенов Стойнев държавен финансов инспектор   126/ 06.06.2018 г.    
Антония Ангелова Бурова главен експерт   161/14.05.2019 г.    
Антония Любомирова Топчиева-Михайлова главен юрисконсулт   80/ 04.06.2018 г.    
Антония Пламенова Киселова старши юрисконсулт 203/ 24.10.2018 г. 206/ 21.11.2018 г.    
Атанас Христов Атанасов главен финансов инспектор   127/ 06.06.2018 г.    
Борислава Цветанова Иванова финансов инспектор   190/ 17.07.2018 г.    
Боряна Цветанова Еленкова-Георгиева главен юрисконсулт   110/ 06.06.2018 г.    
Валентина Александрова Богданова старши експерт 193/ 20.08.2018 г. 193/ 17.09.2018 г.    
Валентинка Боянова Лазарова финансов инспектор 192/ 16.08.2018 г. 192/ 29.08.2018 г.    
Валери Василев Трифолчанов главен финансов инспектор   75/ 04.06.2018 г.    
Ваня Бисерова Влахова финансов инспектор 6/ 10.04.2018 г. 182/ 08.06.2018 г.    
Ваня Валентинова Минова главен юрисконсулт   149/ 08.06.2018 г.    
Ваня Георгиева Стойкова старши финансов инспектор 196/ 03.09.2018 г. 196/ 13.09.2018 г.    
Васил Иванов Райчев старши финансов инспектор   171/ 08.06.2018 г.    
Велияна Георгиева Кацарска главен финансов инспектор   179/ 08.06.2018 г.    
Венелина Георгиева Котларова главен финансов инспектор   58/ 29.05.2018 г.    
Весела Георгиева Тороманова главен финансов инспектор   169/ 08.06.2018 г.    
Виктор Пламенов Георгиев главен финансов инспектор   86/ 05.06.2018 г.    
Виолета Петрова Георгиева държавен финансов инспектор   108/ 06.06.2018 г.    
Виргиния Александрова Симеонова старши специалист   89/ 05.06.2018 г.    
Владимир Иванов Кенов държавен финансов инспектор   154/ 08.06.2018 г.    
Върбинка Илиева Найденова държавен финансов инспектор   79/ 04.06.2018 г.    
Вяра Николаева Хранова главен юрисконсулт 198/ 17.09.2018 г. 198/ 11.10.2018 г.    
Вяра Стефанова Илиевска финансов инспектор   131/ 07.06.2018 г.    
Габриела Стоянова Ангелова юрисконсулт 202/ 15.10.2018 г. 204/ 09.11.2018 г.    
Георги Йоргов Йоргов държавен финансов инспектор   152/ 08.06.2018 г.    
Георги Киров Георгиев главен финансов инспектор 15/ 14.05.2018 г. 15/ 14.05.2018 г.    
Георги Красимиров Тучев финансов инспектор   120/ 06.06.2018 г.    
Георги Найденов Гочев държавен финансов инспектор   17/ 14.05.2018 г.    
Георги Георгиев Ялъмов финансов инспектор  220/05.08.2019 г. 222/05.08.2019 г.    
Гергана Цанкова Станева старши финансов инспектор 51/ 22.05.2018 г. 51/ 22.05.2018 г.    
Дамян Ангелов Николов главен финансов инспектор   105/ 06.06.2018 г.    
Даниела Николова Стоянова главен финансов инспектор   181/ 08.06.2018 г.    
Даниела Орлинова Татарлиева старши финансов инспектор   44/ 17.05.2018 г.    
Денис Венциславов Кирилов младши експерт   63/ 31.05.2018 г.    
Десислава Георгиева Белчева главен финансов инспектор   166/ 08.06.2018 г.    
Десислава Николова Петрова - Георгиева финансов инспектор   116/ 06.06.2018 г.    
Диана Димитрова Димитрова главен експерт   23/ 15.05.2018 г.    207/ 04.12.2018 г.
Димитър Александров Захариев държавен финансов инспектор   10/ 10.05.2018 г.    
Димитър Ангелов Митев главен юрисконсулт   47/ 17.05.2018 г.    
Димитър Борисов Христов Служител по сигурността на информацията   11/ 11.05.2018 г.    
Димитър Йорданов Минчев главен финансов инспектор   28/ 15.05.2018 г.    
Димитър Николов Добрилов заместник-директор 208 / 23.11.2018 г. 141/ 07.06.2018 г.    
Добрина Георгиева Конарова държавен финансов инспектор   72/ 04.06.2018 г.    
Дончо Атанасов Милев държавен финансов инспектор   34/ 16.05.2018 г.    
Евгени Николаев Христов държавен финансов инспектор   31/ 16.05.2018 г.    
Елена Владимирова Тодорова старши юрисконсулт 66/ 08.05.2018 г. 66/ 01.06.2018 г.    
Елена Цветкова Колчева директор на дирекция   67/ 01.06.2018 г.    
Елза Венелинова Треновска началник на отдтел 5/ 04.04.2018 г. 119/ 06.06.2018 г.    
Елисавета Цветанова Цонкова старши финансов инспектор   109/ 06.06.2018 г.    
Емилия Димитрова Динчева - Ковачева главен юрисконсулт   76/ 04.06.2018 г.    
Звездица Йорданова Стоименова главен специалист   122/ 06.06.2018 г.    
Златка Николова Добрева началник на отдел   87/ 05.06.2018 г.    
Ива Емилова Найденова главен финансов инспектор   145/ 08.06.2018 г.    
Ивайло Илиев Нонински държавен финансов инспектор   26/ 15.05.2018 г.    
Ивайло Кирилов Йотов старши финансов инспектор   125/ 06.06.2018 г.    
Иван Борисов Соколов старши финансов инспектор 194/ 28.08.2018 г. 194/ 28.09.2018 г.    
Иван Жечев Иванов държавен финансов инспектор   48/ 17.05.2018 г.    
Иво Николов Караиванов главен финансов инспектор   150/ 08.06.2018 г.    
Илиана Петрова Гьокова държавен финансов инспектор   106/ 06.06.2018 г.    
Ирена Благоева Чиндина старши старши финансов инспектор   165/14.05.2019 г.    
Ирена Борисова Великова старши специалист   188/ 12.07.2018 г.    
Ирена Мирчева Михайлова главен финансов инспектор   140/ 07.06.2018 г.    
Йорданка Георгиева Кръстанова главен финансов инспектор   112/ 06.06.2018 г.    112/ 06.06.2018 г.
Йорданка Иванова Стоименова директор на дирекция 209/ 27.12.2018 г. 2/ 04.01.2019 г.    
Камен Димитров Андонов главен финансов инспектор   167/ 08.06.2018 г.    
Катя Калоянова Мутафчиева финансов инспектор 2/ 26.03.2018 г. 70/ 04.06.2018 г.    
Кирил Димитров Гюлмезов финансов инспектор 1/ 26.03.2018 г. 82/ 04.06.2018 г.    
Корнелия Николова Цекова главен юрисконсулт   177/ 08.06.2018 г.    
Красимира Илиева Тодорова главен финансов инспектор   129/ 07.06.2018 г.    
Кристина Димитрова Харискова старши юрисконсулт   98/ 06.06.208 г.    
Лиляна Маринова Йорданова главен финансов инспектор   43/ 17.05.2018 г.    
Любомира Волинова Димитрова финансов инспектор   15/01.04.2019 г.    
Людмил Пламенов Самоиловски държавен финансов инспектор   52/ 22.05.2018 г.    
Людмила Златанова Нейкова държавен финансов инспектор   173/ 08.06.2018 г.    
Магдалена Юлиева Костова главен финансов инспектор   180/ 08.06.2018 г.    
Маргарита Атанасова Димитрова главен финансов инспектор 137/ 07.06.2018 г. 137/ 07.06.2018 г.    
Маргарита Георгиева Коцева главен финансов инспектор   153/ 08.06.2018 г.    
Маргарита Николаева Василева главен експерт   84/ 05.06.2018 г.    
Мариана Георгиева Калчева - Стайкова главен експерт 187/25.06.2018 г. 187/24.07.2018 г.    187/ 24.08.2018 г.
Мариана Стоянова Енчева държавен финансов инспектор   49/ 17.05.2018 г.    
Мария Ивайлова Георгиева старши финансов инспектор   172/ 08.06.2018 г.    
Мария Илчова Велинова главен експерт   99/ 06.06.2018 г.    
Мария Колева Димитрова старши финансов инспектор   186/ 08.06.2018 г.    
Мария Петрова Николова старши специалист   96/ 05.06.2018 г.    
Мариян Николов Тодоров главен финансов инспектор   147/ 08.06.2018 г.    
Мерал Мехмедова Каменова началник на отдел   111/ 06.06.2018 г.    
Миглена Василева Симеонова финансов контрольор   101/ 06.06.2018 г.    
Миглена Недялкова Милева държавен финансов инспектор 32/ 16.05.2018 г. 16.05.2018 г.    
Мила Венциславова Попниколова старши финансов инспектор   124/ 06.06.2018 г.    
Милена Георгиева Каймаканска-Костова началник на отдел   178/ 08.06.2018 г.    
Милена Иванова Матева юрисконсулт 199/ 01.10.2018 г. 199/ 29.10.2018 г.    
Милена Янкова Тихолова главен юрисконсулт   77/ 04.06.2018 г.    191/ 24.07.2018 г.
Минка Костадинова Василева главен финансов инспектор   73/ 04.06.2018 г.    
Мирослава Георгиева Карангова главен финансов инспектор   176/ 08.06.2018 г.    
Надежда Атанасова Николова главен финансов инспектор   93/ 05.06.2018 г.    
Надежда Трифонова Христова главен финансов инспектор   156/ 08.06.2018 г.    
Надя Вергилова Стефанова главен финансов инспектор   78/ 04.06.2018 г.    
Недялка Панева Стойчева главен юрисконсулт   40/ 17.05.2018 г.    
Надя Петрова Дечева главен финансов инспектор   45/ 17.05.2018 г.    
Николай Тодоров Димитров старши финансов инспектор   36/ 16.05.2018 г.    
Нина Николова Димитрова старши финансов инспектор   27/ 15.05.2018 г.    
Орлин Цветанов Чулев държавен финансов инспектор   157/ 08.06.2018 г.    
Пенка Пеева Пеева главен финансов инспектор   55/ 22.05.2018 г.    12/05.03.2019 г.
Пенчо Колев Пенчев главен финансов инспектор   18/ 14.05.2018 г.    
Петър Красимиров Ченков финансов инспектор   9/ 09.05.2018 г.    
Петя Костова Нейчева финансов инспектор 4/ 02.04.2018 г. 71/ 04.06.2018 г.    
Петя Тодорова Петкова началник на отдел   121/ 06.06.2018 г.    
Пламен Веселинов Тодоров директор на дирекция   139/ 07.06.2018 г.    
Пламена Иванова Събева финансов инспектор   56/ 22.05.2018 г.    
Пламена Марчева Канева държавен финансов инспектор   183/ 08.06.2018 г.    
Полина Георгиева Кокалова финансов инспектор   85/ 05.06.2018 г.    
Радион Василев Карастанчев главен юрисконсулт   107/ 06.06.2018 г.    107/ 06.06.2018 г.
Радостина Тодорова Маринова главен юрисконсулт 219/22.07.2019      
Радка Гатева Игнева държавен финансов инспектор   162/ 08.06.2018 г.    
Радка Петкова Димитрова държавен финансов инспектор   146/ 08.06.2018 г.    
Радослав Николаев Марков старши финансов инспектор 201/ 08.10.2018 г.

205/14.11.2018 г.

201/30.10.2018 г.

   
Роза Стайкова Малинова държавен финансов инспектор   159/ 08.06.2018 г.    
Розалина Крумова Петачка главен финансов инспектор   151/ 08.06.2018 г.    
Росен Живков Йовов държавен финансов инспектор   184/ 08.06.2018 г.    
Росица Генчева Хаджигенчева - Енева главен финансов инспектор   33/ 16.05.2018 г.    
Румяна Димитрова Пишева главен финансов инспектор   165/ 08.06.2018 г.    
Румяна Димитрова Танева главен финансов инспектор   91/ 05.06.2018 г.    
Румяна Иванова Тодоринова началник на отдел   175/ 08.06.2018 г.    
Савина Марианова Савова технически сътрудник   22/ 15.05.2018 г.    
Сашо Зарев Берков държавен финансов инспектор   128/ 06.06.2018 г.    
Светла Събчева Бояджиева старши експерт   103/ 06.06.2018 г.    
Светлозар Даринов Киров старши юрисконсулт 74/ 04.06.2018 г. 74/ 04.06.2018 г.    
Светлозар Павлов Табов държавен финансов инспектор   61/ 30.05.2018 г.    
Силвия Златева Спасова държавен финансов инспектор   113/06.06.2018 г.    
Силвия Иванова Георгиева старши финансов инспектор   94/05.06.2018 г.    
Симона Валериева Стефанова финансов инспектор 138/ 07.06.2018 г. 138/ 07.06.2018 г.    
Симона Емилова Митова главен финансов инспектор   117/ 06.06.2018 г.    
Славчо Григоров Найденов главен финансов инспектор   185/ 08.06.2018 г.    
Стела Валентинова Тотева финансов инспектор   54/ 22.05.2018 г.    
Стефан Генчев Стойчев главен финансов инспектор   148/ 08.06.2018 г.    
Стефан Стоянов Станев държавен финансов инспектор   81/ 04.06.2018 г.    
Стойна Трифонова Карабрайкова главен експерт   102/ 06.06.2018 г.    
Таня Добринова Спасова-Тодорова началник на отдел   83/ 04.06.2018 г.    
Таня Николова Топалова началник на отдел   174/ 08.06.2018 г.    
Таня Сашова Тодорова главен финансов инспектор   158/ 08.06.2018 г.    
Телман Николов Белин държавен финансов инспектор   160/ 08.06.2018 г.    189/ 16.07.2018 г.
Теменужка Георгиева Михайлова началник на отдел   100/ 06.06.2018 г.    
Теменужка Иванчова Велкова главен специалист   133/ 07.06.2018 г.    
Теменужка Любомирова Янинска старши юрисконсулт 8/ 16.04.2018 г. 69/ 04.06.2018 г.    
Теодора Василева Качулева началник на отдел   53/ 22.05.2018 г.    
Тереза Славова Илиева главен финансов инспектор   132/ 07.06.2018 г.    
Тинка Петрова Колева главен експерт   35/ 16.05.2018 г.    
Тодор Димитров Ташев главен експерт   38/ 16.05.2018 г.    
Траянка Драгомирова Цветкова - Огнянова главен юрисконсулт   142/ 07.06.2018 г.    
Цветан Каменов Навчев началник на отдел   123/ 06.06.2018 г.    
Цветомира Петрова Трифонова главен финансов инспектор   16/ 14.05.2018 г.    
Юлия Енгелс Милкова началник на отдел   160/14.05.2019 г    
Янчо Тилев Иванов главен финансов инспектор   37/ 16.05.2018 г.    37/ 16.05.2018 г.