Георги Йорданов

Директор на АДФИ

Георги Йорданов

Георги Йорданов е дългогодишен служител на Министерството на финансите, има богат административен опит, придобит на експертни и ръководни длъжности. Професионалната му кариера започва в МФ през 1995 г., като инспектор в данъчната администрация и главен данъчен инспектор в Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения. Заемал е длъжностите директор на Инспектората на Министерството на земеделието и храните и главен секретар на Националната служба за растителна защита, държавен инспектор в Инспектората на Министерството на финансите и ръководител на Инспектората на Министерството на околната среда и водите. Бил е началник на кабинета на министъра на финансите, както и председател на Одитния комитет на Министерството на финансите. През февруари 2020 г. е назначен за председател на Държавната комисия по хазарта, а след закриването й е назначен за съветник на министъра на финансите, след което последователно е извършвал одитна дейност в реалния сектор и е бил ръководител на звеното за вътрешен одит на Българската телеграфна агенция. Притежава магистърска степен по икономика от СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.