Главен секретар на АДФИ

 

    Димитър Добрилов

 

   Димитър Добрилов е с над 27-годишен професионален опит, от които над 14 години в АДФИ. Завършил е „Право“ в Университета за национално и световно стопанство, гр. София.