Ивайло Ашков

 

 

    Заместник-директор на АДФИ

 

    Ивайло Ашков

 

 

   Ивайло Ашков е с над 18-годишен професионален опит в административния контрол в системата на публичните финанси. От 2015 г. до назначаването му за заместник-директор на АДФИ е ръководител на Инспектората на Министерството на финансите. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.