Преглед на поръчка №21


№ в РОП / ПОП01285-2018-0001
Идент. номер на АДФИ30-ОП-7/12.09.2018 г.
ПредметОрганизиране на 3-дневно обучение на тема: „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“ за 150 служители на АДФИ“ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0002 „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
СтатусПрекратена
Вид на поръчкатаУслуга
Възлагане чрезПряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 на ЗОП
Дата на публикуване12.09.2018
Дoкументи

Търсене