Преглед на поръчка №33


№ в РОП / ПОП01285-2019-0002
Идент. номер на АДФИ30-ОП-10/20.12.2019 г.
ПредметДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезпублично състезание
Дата на публикуване20.12.2019
Дoкументи

Търсене