Преглед на поръчка №8


№ в РОП / ПОП9038189
Идент. номер на АДФИ30-ОП-1 / 20.01.2015 г.
ПредметОбществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2015 г. до 31.01.2016 г."
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезПублични покани
Дата на публикуване20.01.2015
Дoкументи

Търсене