ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.4 
(Дата на подаване)
Айлин Бирол Неджибова главен финансов инспектор   32/22.04.2019 г.    
Албена Николаева Павлова старши финансов инспектор   28/22.04.2019 г.    197/17.05.2019 г.
Александър Костов Ангелов главен юрисконсулт   103/09.05.2019 г.    
Александър Стоянов Димитров началник на отдел   149/14.05.2019 г.    
Анелия Иванова Йорданова директор на дирекция   51/03.05.2019 г.    
Анна Георгиева Георгиева-Гърмидолова началник на отдел   128/13.05.2019 г.    
Анна Николаева Поповска главен финансов инспектор   151/14.05.2019 г.    
Антон Асенов Стойнев държавен финансов инспектор   77/07.05.2019 г.     
Антония Ангелова Бурова главен експерт   161/14.05.2019 г.    
Антония Любомирова Топчиева главен юрисконсулт   49/02.05.2019 г.     
Антония Пламенова Киселова старши юрисконсулт   91/09.05.2019 г.    
Атанас Христов Атанасов главен финансов инспектор   102/09.05.2019 г.    
Борислава Цветанова Иванова финансов инспектор   83/08.05.2019 г.    
Боряна Цветанова Еленкова-Георгиева главен юрисконсулт   87/08.05.2019 г.    
Валентина Александрова  Богданова старши специалист   45/30.04.2019 г.     
Валентинка Боянова Лазарова старши финансов инспектор   24/18.04.2019 г.    
Валентина Йорданова Тодорова старши финансов инспектор  58/07.05.2019 г. 207/05.06.2019 г.    
Ваня Бисерова Влахова финансов инспектор   171/15.05.2019 г.    
Ваня Валентинова Минова главен юрисконсулт   133/13.05.2019 г.    
Ваня Георгиева Стойкова старши финансов инспектор   38/25.04.2019 г.    
Васил Иванов Райчев старши финансов инспектор   82/08.05.2019 г.    
Венелина Георгиева Цакова главен финансов инспектор   27/22.04.2019 г.    
Весела Георгиева Тороманова главен финансов инспектор   124/13.05.2019 г.    
Весела Стефанова Манолова старши финансов инспектор 46/02.05.2019 г. 187/15.05.2019 г.    
Венцислав Ленинов Цветков старши финансов инспектор 1/3.01.2019 г. 8/30.01.2019 г.    
Виктор Пламенов Георгиев главен финансов инспектор   125/13.05.2019 г.    
Владимир Иванов Кенов държавен финансов инспектор   66/07.05.2019 г.    
Вяра Николаева Хранова главен юрисконсулт   34/24.04.2019 г.    
Вяра Стефанова Илиевска

старши финансов инспектор

  182/15.05.2019 г.            
Георги Йоргов Йоргов държавен финансов инспектор   56/03.05.2019 г.     
Георги Киров Георгиев държавен финансов инспектор   100/09.05.2019 г.    
Георги Красимиров Тучев старши финансов инспектор   139/13.05.2019 г.    
Георги Найденов Гочев държавен финансов инспектор   68/07.05.2019 г.    
Гергана Цанкова Станева    старши финансов инспектор   98/09.05.2019 г.    
Дамян Ангелов Николов главен финансов инспектор   126/13.05.2019 г.    
Даниела Николова Стоянова главен финансов инспектор   119/13.05.2019 г.    
Даниела Орлинова Татарлиева главен финансов инспектор   134/13.05.2019 г.    
Денис Венциславов Кирилов старши експерт   147/14.05.2019 г.    
Десислава Георгиева Белчева главен финансов инспектор   195/16.05.2019 г.    
Димитър Александров Захариев държавен финансов инспектор   143/13.05.2019 г.    
Димитър Ангелов Митев главен юрисконсулт   36/25.04.2019 г.    
Димитър Йорданов Минчев главен финансов инспектор   23/18.04.2019 г.    
Добрина Георгиева Конарова държавен финансов инспектор   70/07.05.2019 г.    
Дончо Атанасов Милев държавен финансов инспектор   172/15.05.2019 г.    
Евгени Николаев Христов държавен финансов инспектор   154/14.05.2019 г.    
Елена Владимирова Тодорова старши юрисконсулт   107/10.05.2019 г    
Елза Венелинова Треновска началник на отдел   80/08.07.2019 г.    
Елисавета Цветанова Цонкова старши финансов инспектор   194/16.05.2019 г.    
Емилия Димитрова Динчева - Ковачева главен юрисконсулт   130/13.05.2019 г.    
Звездица Йорданова Стоименова главен специалист   157/14.05.2019 г.     
Ива Емилова Найденова

главен финансов инспектор

  60/07.05.2019 г.     
Ивайло Илиев Нонински държавен финансов инспектор   48/02.05.2019 г.    
Ивайло Кирилов Йотов главен финансов инспектор   88/08.05.2019 г.     
Иван Жечев Иванов държавен финансов инспектор   33/22.04.2019 г.    
Иво Николов Караиванов главен финансов инспектор   105/10.05.2019 г.    
Илиана Петрова Гьокова държавен финансов инспектор   65/07.05.2019 г.     
Илия Иванов Зъздров началник на отдел 10/22.02.2019 г. 13/07.03.2019 г.    
Илиян Тодоров Тодоров финансов инспектор 20/18.04.2019 г. 55/03.05.2019 г.    
Ирена Благоева Чиндина-Илиева старши финансов инспектор   165/14.05.2019 г.    
Ирена Борисова Великова старши специалист   183/15.05.2019 г.                                                  210/11.06.2019 г.    
Ирена Мирчева Михайлова държавен финансов инспектор   168/14.05.2019 г.    
Йорданка Георгиева Кръстанова главен финансов инспектор   117/13.05.2019 г.    
Камен Димитров Андонов главен финансов инспектор   22/18.04.2019 г.                                                   57/03.05.2019 г.    
Катя Калоянова Мутафчиева финансов инспектор   69/07.05.2019 г.     
Лиляна Маринова Йорданова главен финансов инспектор   75/07.05.2019 г.    
Любомира Волинова Димитрова старши финансов инспектор   15/01.04.2019 г.    
Людмил Пламенов Самоиловски държавен финансов инспектор   110/10.05.2019 г.    
Любка Венелинова Гетева финансов инспектор 21/18.04.2019 г. 39/25.04.2019 г.    
Людмила Златанова Нейкова държавен финансов инспектор   127/13.05.2019 г.    
Магдалена Юлиева Костова главен финансов инспектор   191/16.05.2019 г.    
Маргарита Атанасова Димитрова главен финансов инспектор   84/08.05.2019 г.     
Маргарита Георгиева Коцева държавен финансов инспектор   136/13.05.2019 г.    
Мариана Стоянова Енчева държавен финансов инспектор   37/25.04.2019 г.    
Мария Ивайлова Георгиева главен финансов инспектор  

166/14.05.2019 г. 

203/28.05.2019 г

   
Мария Колева Димитрова главен финансов инспектор  

196/16.05.2019 г.

206/03.06.2019 г.

   
Мария Петрова Николова главен специалист   44/30.04.2019 г.    
Мариян Николов Тодоров главен финансов инспектор   178/15.05.2019 г.    
Мерал Мехмедова Каменова началник на отдел   164/14.05.2019 г.    
Миглена Недялкова Милева държавен финансов инспектор   63/07.05.2019 г.     
Мила Венциславова Попниколова главен финансов инспектор   148/14.05.2019 г    
Милена Георгиева Каймаканска-Костова началник на отдел   138/ 13.05.2019 г.    
Милена Иванова Матева юрисконсулт   123/ 13.05.2019 г.    
Милена Янкова Тихолова главен юрисконсулт   41/30.04.2019 г.    
Милен Стоянов Пенев главен финансов инспектор  4/11.01.2019 г. 9/13.02.2019 г.    
Мирослава Георгиева Карангова главен финансов инспектор   205/30.05.2019 г.    
Надежда Атанасова Николова

главен финансов инспектор

  18/11.04.2019 г.    
Надежда Трифонова Христова главен финансов инспектор   152/14.05.2019 г.    
Надя Вергилова Стефанова държавен финансов инспектор   74/07.05.2019 г.     
Недялка Панева Стойчева главен юрисконсулт   173/15.05.2019 г.    
Надя Петрова Дечева главен финансов инспектор   132/13.05.2019 г    
Николай Тодоров Димитров главен финансов инспектор   174/15.05.2019 г.    
Орлин Цветанов Чулев държавен финансов инспектор   155/14.05.2019 г.    
Пенка  Пеева Пеева главен финансов инспектор   192/16.05.2019 г.   12/05.03.2019 г.
Петър Красимиров Ченков старши финансов инспектор   92/09.05.2019 г.     
Петя Костова Нейчева финансов инспектор   99/09.05.2019 г.    
Петя Тодорова Петкова началник на отдел   167/14.05.2019 г.                                               189/15.05.2019 г.    
Пламен Веселинов Тодоров директор на дирекция   122/13.05.2019 г.     
Пламена Иванова Събева старши финансов инспектор   50/02.05.2019 г.     
Радион Василев Карастанчев главен юрисконсулт   64/07.05.2019 г.     
Радостина Тодорова Маринова главен юрисконсулт 219/22.07.2019 223/16.08.2019 г.    
Радка Петкова Димитрова държавен финансов инспектор   26/22.04.2019 г.    
Роза Стайкова Малинова държавен финансов инспектор   156/14.05.2019 г.    
Розалина Крумова Петачка главен финансов инспектор   43/30.04.2019 г.    
Росен Живков Йовов държавен финансов инспектор   72/07.05.2019 г.    
Росица Генчева Хаджигенчева - Енева главен финансов инспектор   118/13.05.2019 г.    
Румяна Димитрова Пишева главен финансов инспектор  

193/16.05.2019 г.

213/14.06.2019 г.

   
Румяна Иванова Тодоринова началник на отдел   181/15.05.2019 г.    
Савина Йорданова Йорданова младши експерт 228/25.11.2019 г.  229/23.12.2019 г.    
Сашо Зарев Берков държавен финансов инспектор   54/03.05.2019 г.    
Светла Събчева Бояджиева главен експерт   90/09.05.2019 г.    
Светлозар Павлов Табов държавен финансов инспектор   93/09.05.2019 г.    
Силвия Златева Спасова държавен финансов инспектор   73/07.05.2019 г.    
Силвия Иванова Георгиева главен финансов инспектор   17/11.04.2019 г.    
Симона Валериева Стефанова старши финансов инспектор   163/14.05.2019 г.    
Симона Емилова Митова главен финансов инспектор   89/09.05.2019 г.    
Стефан Стоянов Станев държавен финансов инспектор   85/08.05.2019 г.    
Стойна Трифонова Карабрайкова главен експерт   109/10.05.2019 г.    208/06.06.2019 г.
Таня Добринова Спасова-Тодорова началник на отдел   129/13.05.2019 г.    
Таня Сашова Тодорова главен финансов инспектор   76/07.05.2019 г.    
Теменужка Любомирова Янинска старши юрисконсулт   106/10.05.2019 г.    
Теодора Василева Качулева началник на отдел   95/09.05.2019 г.    
Тереза Славова Илиева главен финансов инспектор   121/13.05.2019 г.    
Траянка Драгомирова Цветкова - Огнянова началник на отдел   170/15.05.2019    
Христо Христов Хубавенски финансов инспектор  19/18.04.2019 г. 52/03.05.2019 г.    
Цветан Каменов Навчев началник на отдел   120/13.05.2019 г.     
Цветомира Петрова Трифонова държавен финансов инспектор    97/09.05.2019 г.    

 

Таблица 2018