ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ДОКУМЕНТИ

АРХИВ

След 01.01.2020 г. всички обществени поръчки, провеждани от директора на Агенция за държавна финансова инспекция или оправомощено от него по реда на чл. 7 от ЗОП лице, се публикуват в Профила на купувача, поддържан на Централизираната електронна платформа за обществени поръчки. За достъп до Профила на купувача натисни тук https://app.eop.bg/buyer/5607.

№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
1907555830-ОП-1/02.05.2018 г.Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“Изпълнена2018-05-02
200210-2016-001330-ОП-2/22.06.2018г.Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияПрекратена2018-06-28
300210-2017-000930-ОП-3/19.07.2018 г.Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2018-07-19
400210-2016-001330-ОП-4/26.07.2018 г.Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2018-07-26
5907926630-ОП-5/03.08.2018г.Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2Прекратена2018-08-03
6908118530-ОП-6/26.09.2018 г.Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“Прекратена2018-09-07
701285-2018-000130-ОП-7/12.09.2018 г.Организиране на 3-дневно обучение на тема: „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“ за 150 служители на АДФИ“ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0002 „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Прекратена2018-09-12
8908083130-ОП-8/14.09.2018 гДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2018-09-14
930-ОП-9/04.12.2018 г.„Организиране и провеждане на 3-дневно обучение на тема: „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“ за 150 служители на АДФИ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0003 „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондИзпълнена2018-12-04
1000210-2016-001330-ОП-1/28.02.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“Изпълнена2019-02-28
1100210-2018-001430-ОП-5/10.07.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка с марка Xerox (Ксерокс)“ за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция"Изпълнена2019-07-10
1200210-2019-000130-ОП-7/10.07.2019 г.„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция”Изпълнена2019-07-10
1300210-2018-001430-ОП-6/10.07.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция"Изпълнена2019-07-10
1400210-2018-001430-ОП-4/10.07.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция"Изпълнена2019-07-10
1500210-2018-001430-ОП-3/10.07.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)” за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция"Изпълнена2019-07-10
1600210-2018-001430-ОП-2/10.07.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция"Изпълнена2019-07-10
1700210-2017-000930-ОП-8/22.08.2019 г.Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2019-08-22
1801285-2019-000130-ОП-9/08.11.2019 г.Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция (публично състезание - чл.178 от ЗОП )Прекратена2019-11-08
1901285-2019-000230-ОП-10/20.12.2019 г.Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“Изпълнена2019-12-20
2000210-2017-000930-ОП-1/02.03.2020 г.Услуги щадящи околната среда за комплексно почистване на сгради и помещения за нуждите на изнесените работни места на Агенция за държавна финансова инспекция в странатаИзпълнена2020-03-02
2100210-2019-002730-ОП-4/29.06.2020 г.Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2020-06-30
2200210-2017-001330-ОП-7/27.11.2020 г.„Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“ по Рамково споразумение № СПОР – 8/15.03.2018 г. на ЦОПИзпълнена2020-11-27
2300210-2017-001330-ОП-6/27.11.2020 г.„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“ по Рамково споразумение № СПОР – 7/15.03.2018 г. на ЦОПИзпълнена2020-11-27
2400210-2017-000930-ОП-8/21.12.2020 г.„Услуги по почистване щадящи околната среда за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция”Изпълнена2020-12-21
2500210-2017-001330-ОП-1/27.01.2021 г.„Доставка и монтаж на офис-мебели за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“Изпълнена2021-01-27
2600210-2017-001330-ОП-2/27.01.2021 г.„Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“Изпълнена2021-01-27
26 резултата

Търсене