№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
101285-2016-000130-ОП-02 / 24.03.2016 г. Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и при регулирани цени за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция, за срок от 1 година"Изпълнена2016-03-24
201285-2015-000130-ОП-02 / 11.02.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Агенция за държавна финансова инспекция" Изпълнена2015-02-11
301285-2014-0003 30-ОП-05 / 01.12.2014 г.Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 1 години" Изпълнена2014-12-05
401285-2014-00230-ОП-06 / 01.12.2014 г.Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години" Изпълнена2014-12-04
5 904998630-ОП-1 / 29.01.2016 г.Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г." Изпълнена2016-01-29
69041962 30-ОП-3 / 20.05.2015 г. „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в гр. София" Изпълнена2015-05-20
7903818930-ОП-1 / 20.01.2015 г. Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2015 г. до 31.01.2016 г."Изпълнена2015-01-20
801285-2017-000130-ОП-01 / 10.01.2017 г. Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“Изпълнена2017-01-10
9906702330-ОП-3/07.08.2017 г.„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“Изпълнена2017-08-07
10 01285-2014-000130-ОП-04 / 17.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Агенция за държавна финансова инспекция" Прекратена2014-11-17
11906575230-ОП-2 / 29.06.2017 г.Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на АДФИ“Прекратена2017-06-29
11 резултата

Търсене